Κορφιάδες – Χτένια

Οι κορφιάδες (ή κορφιάτες ή κορυφαίοι) τοποθετούνται στην κορυφή των στεγών στην ένωση των πάνελ. Διατίθενται στους αντίστοιχους με τα πάνελ χρωματισμούς. Ακολουθούν το βημα του πάνελ και διατίθενται για πάνελ τραπεζοειδή ή πάνελ απομίμησης κεραμιδιού.

Τα χτένια τοποθετούνται στα ελέυθερα άκρα των πάνελ για την προστασία της πολυουρεθάνης απο τις καιρικές συνθήκες καθώς και για αισθητικούς λόγους.