Σταυρός

Ο Σταυρός χρησιμοποιείται για τη διασταύρωση τριών σωλήνων. Η μία περνάει κάθετα και οι άλλες δύο την ακουμπούν οριζόντια και το αντίθετο.